Vesoljec Planeti spremenljivk

Avtorstvo

Igro je v okviru diplomskega dela izdelala Anja Friškovec pod mentorstvom dr. Irene Nančovske Šerbec in somentorstvom as. Mateja Zapuška.

Opis igre

Scena igre se dogaja na tujem planetu v vesolju, kjer imajo njihovi prebivalci težave z urejanjem planeta in potrebujejo pomoč pri dostavi surovin na tuje planete. Surovine, ki nastopajo v igri imajo dejansko enake lastnosti, kot jih imajo spremenljivke pri programiranju. Tako je skozi igro predstavljen njihov svet, ki pa ga razlagajo v smislu pojmovanja in delovanja spremenljivk pri programiranju.

Igra je sestavljena iz štirih delov, ki so povezani s spremenljivkami, in sicer:

  1. Deklaracija spremenljivk . ( prikaz "rezervacije" prostora)
  2. Tipi spremenljivk.  (Integer, Real, Boolean, Char)
  3. Inicializacija - direktna prireditev vrednosti spremenljivki.  (a:=5;)
  4. Inicializacija - posredna prireditev vrednosti spremenljivki.  (a:=b;)

Cilji igre

Cilj igre je, da učenec spozna spremenljivke in dobi osnovno predstavo kaj se dogaja v ozadju računalnika, kadar se deklarira ali implementira spremenljivko. Skozi navodila igre učenec lahko osvoji nekaj osnov s katerimi si nato pomaga med igranjem igre. Igra je zasnovana postopoma po težavnostni stopnji. Najprej spozna kaj spremenljivka sploh je, ter kje se nahaja. Nato v drugi igri spozna nekaj tipov spremenljivk, v tretji in četrti igri pa spozna in osvoji prireditev spremenljivk.

 

Scenarij1   scenarij2   scenarij3

Kako igrati?

Igra temelji na osnovi strategije NEPOSREDNIH NAVODIL. Predstavitvi novih konceptov sledi aktivnost, kjer je potrebno interaktivno pokazati razumevanje. Le pravilno razumevanje učne snovi nam omogoči nadaljne igranje. Igralec ves čas dobiva povratno informacijo o uspehu med prehodom preko učnega gradiva, na koncu pa sledi povzetek igranja. Scenariji si po tematiki in zahtevnosti sledijo zaporedoma.

  nazaj igraj!