mali vitez Logični operatorji

Avtorstvo

Igro je v okviru diplomskega dela izdelala Ksenija Koželj pod mentorstvom dr. Aleša Leonardisa in somentorstvom as. Mateja Zapuška.

Opis igre

Spletna igra je namenjena vsem, ki želijo pridobiti novo znanje o logičnih operatorjih. Zajema operatorje:

  • Negacija
  • Konjunkcija
  • Disjunkcija
  • Implikacija
  • Ekvivalenca
  • Nor
  • Xor
  • Nand

Ob koncu vključuje tudi sestavljene izjave, pri katerih je treba upoštevati prioritetno vrsto operatorjev.

Cilj igre je, da vitez in oproda rešita princeso, ki je ujeta v gradu. Da jo bosta rešila, potrebujeta lestev, ki pa jo morata zgraditi.

Ob začetku rešimo test, s pomočjo katerega igra preveri, koliko že znamo. Če smo pravilno odgovorili na vprašanja o konjunkciji bo soba z vajami o konjunkciji dostopna oz. odprta. V kolikor ne bomo prav odgovorili na vprašanja o konjunkciji, bo soba z vajami o konjunkciji ostala zaprta. Po končanem testu, se nam na zaslonu pokažejo naši rezultati pri testu.

Za tem smo postavljeni v uvodno sobo. Tam lahko vidimo grad, trgovino in šolo. V šoli se lahko učimo (učilnica) ali pa delamo vaje. Če želimo reševati vaje, moramo najprej prebrati snov o operatorju. Ko snov preberemo do konca, se nam odpre soba za reševanje vaj tega operatorja. Pri reševanju vaj zbiramo točke, ki jih potrebujemo za nakup potrebnih stvari v trgovini. Če en sklop vaj (npr. konjunkcijo) želimo reševati ponovno, se nam točke postavijo na nič in zbirati jih moramo ponovno.

Ko zberemo točke, gremo lahko v trgovino. Tam moramo kupiti vse potrebne elemente za izgradnjo lestve. V kolikor imamo premalo točk, se moramo vrniti v šolo in v sobi z vajami doseči več točk. Ko nakupimo potrebne elemente, gresta vitez in oproda v grad, zgradita lestev in rešita princeso.

log_op_pic1   log_op_pic2  

log_op_pic3


  nazaj igraj!