Janko Jankov svet strojne opreme

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Uporaba računalnika v izobraževanju izdelali: Ana Hirsch, Vesna Jovanovič, Karmen Kolar in Ksenija Koželj.

Opis igre

Zgodba igre se prične, ko Janko v Jankov računalnik udari strela. Naša naloga je preko igranja mini iger pridobiti dovolj točk, da si lahko v trgovini kupimo vse potrebne komponente, da sestavimo nov računalnik. V knjižnjici se Janko uči o strojni opremi, kjer lahko na treh zahtevnostnih nivojih spoznava delovanje komponent v računalniku. Ko si nabere dovolj znanja ga čakajo tri mini-igre, ki služijo kot ponavljanje in utrjevanje znanja. V prvi mora prepoznati komponento, v drugi mora razvrščati komponente med vhodne, izhodne ter vhodno-izhodne naprave, v tretji pa mora preko kratkega opisa delovanja naprave ugotoviti katera je. Za vsak pravilni odgovor si pridobi točke, ki jih lahko porabi za nakup novega računalnika. Pri kupovanju mora biti pozoren, da bo izbral vse komponente, da bo računalnik deloval. Igra se zaključi, ko nabavi vse ustrezne komponente in jih sestavi v delujoč računalnik.

Cilji igre

Cilj igre je, da se učenec spozna s strojno opremo, pozna izgled komponent, pozna njihovo delovanje ter zna ločiti naprave na vhodne, izhodne in vhodno-izhodne.

Igra je namenjena za učence od 4. do 6. razreda osnovne šole.

janko_pic1   janko_pic2   janko_pic3

Navodila za igranje

Za igranje igre potrebuješ do 30 minut. Ob zagonu igre sledi nadaljnjim navodilom, ki te bodo vodila skozi igro.

  nazaj igraj!