oliver Zmeda v živalskem vrtu

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelale: Ida Femc, Klaudija Humar, Veronika Kobal in Uta Malnar.

Opis igre

Igra je namenjena vrtčevskim otrokom drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let) in otrokom v 1. razredu osnovne šole. V živalskem vrtu so živali pobegnile iz ograd, zato jih morajo otroci tekom igre klasificirati in razvrščati glede na vrsto, velikost in barvo ter jih prešteti. Igra se lahko uporablja kot sredstvo pri učenju matematičnih pojmov v vrtcu ali tudi za utrjevanje in ponavljanje že naučenega.

Cilji igre

Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:

  • Otrok klasificira in razvršča.
  • Otrok ureja predmet po velikosti.
  • Otrok razvršča po barvi.
  • Otrok uporablja števila in šteje do 10.
  • Otrok razvija matematično izražanje.
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
  • Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.

Cilji igre

  • Otrok mora uspešno opraviti vse naloge, da se lahko prebije do konca igre. Pri vsaki opravljeni nalogi zasluži balon, na koncu otrok zbere štiri balone in z njimi poleti nad mestom.

Igra je namenjena spoznavanju in utrjevanju pojmov iz področja matematike. Vzgojitelji lahko otrokom na zabaven in poučen način predstavijo matematične pojme: razvrščanje, urejanje, štetje in z njimi utrjujejo že osvojena znanja s tega področja. Igro lahko otroci preigravajo v računalniškem kotičku tudi po koncu načrtovanih dejavnosti.

skupina1_1   skupina1_2   skupina1_3

Navodila za igranje

Ker vrtčevski otroci še ne znajo dobro brati, so vsa navodila za igranje podana tudi zvočno. Pri prvi aktivnosti moramo razvrstiti živali, ki so pobegnile, v ustrezne ograde. Pri igranju je dovolj le uporaba miške, saj živali le s klikom lahko povlečemo na ustrezno mesto. Enako velja tudi pri drugi aktivnosti, kjer moramo razvrstiti slone po velikosti. Pri tretji aktivnosti sledi štetje opic, ki smo ga ponazorili s klikom na ustrezno število pik na kocki. Četrta aktivnost pa preverja otrokovo razvrščanje po barvah. Z opravljenimi nalogami, se glavnemu liku Oliverju izpolni skrita želja…
Uživajte v igranju :)

  nazaj igraj!