mehanik Mehanik Jaka

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali: Gorazd Vasiljević, David Croselli in Eva Kersnik.

Opis igre

Igra Mehanik Jaka je fizikalna didaktična igra, s pomočjo katere učenci utrdijo oziroma ponovijo električno vezje in odvijanje vijaka. Igralec ima vlogo pomočnika mehanika Jaka. Najprej spozna Jakovo delavnico, nato pa Jaki pomaga pri delu, ki zajema popravilo gume s primernim avtomehaničnim orodjem in menjavo žarnice pri avtomobilu, pri čemer sestavi električno vezje. Po obeh nalogah Jaka igralcu razloži različna fizikalna dejstva in mu nudi povratno informacijo.

Cilji igre

Splošni učni cilji:

  • učenci znajo uporabiti znanje iz fizike v vsakdanjih življenjskih okoliščinah,
  • učenci znajo rešiti različno težavnostne probleme, ki skrivajo fizikalno vsebino,
  • učenci prepoznajo fizikalne zakonitosti v različnih situacijah.

Specifični učni cilji:

  • učenci razumejo pojem sile,
  • učenci poznajo pojem vzvod,
  • učenci razumejo, da je navor odvisen od dolžine ročice,
  • učenci poznajo različne električne elemente in jih znajo pravilno vključiti v različna vezja,
  • učenci poznajo lastnosti plinov.

Igra je namenjena učencem tretje triade (bolj natančno 9. razreda) devetletne osnovne šole pri predmetu fizika.

skupina1_1   skupina1_2   skupina1_3

Navodila za igranje

Navodila za učence so vključena v samo igro. So razumljiva, kratka in jasna. Če je le možno, vsak učenec igra sam, drugače v parih. Za igranje igre se porabi največ 20 minut. Učitelj igro vključi kot dejavnost za celo šolsko uro: na začetku naredi uvod v igro (o čem je, kaj potrebujejo itd.), v osrednjem delu učenci igrajo in v zaključnem delu skupaj preverijo, ponovijo o igri - kaj so delali, kje so imeli težave, itn.
Uživajte v igranju :)

  nazaj igraj!