jakec Jakec na cesti

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali: Špela Merlak, Marija Žnidaršič, Maja Šušteršič in Tajda Štrukelj.

Opis igre

V igri, s pomočjo simulacije mesta, igralec spozna pravila, kako se je potrebno vesti v prometu. Preko igre se nauči prometne znake ter spozna prometne signalizacije. Med igro igralca ves čas spremlja policist, ki mu na začetku igre razloži pravila, med igro pa mu nudi povratno informacijo. Za vsako pravilno izvedeno nalogo mu podari določeno število zlatnikov, za napačno izvedeno nalogo, pa mu zlatnike vzame. Tekom igre glavni junak Jakec zbira zlatnike z namenom, da s prijatelji obišče zabaviščni park, kjer vse prislužene zlatnike porabi.

Cilji igre

Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:

  • učenec se seznani z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v prometu,
  • učenec se seznani in spozna prometne znake,
  • učenec upošteva prometne znake,
  • učenec se seznani s pravilnim vedenjem v prometu v vlogi pešca,
  • učenec zna pravilno reagirati v različnih situacijah v prometu.

Igra je namenjena predšolskim otrokom, v drugem starostnem obdobju ter otrokom v prvem razredu osnovne šole. Vzgojitelj lahko igro uporabi za usvajanje nove snovi ali pa za utrjevanje in pregled, koliko novega znanja so otroci usvojili.

skupina1_1   skupina1_2   skupina1_3

Navodila za igranje

V igri, s pomočjo simulacije mesta, uporabnik spozna pravila, kako se je potrebno vesti v prometu. Med igro uporabnika ves čas spremlja policist, ki mu na začetku igre razloži pravila, med igro pa mu pove, ali je nalogo pravilno opravil ali ne. Sprotna povratna informacija bo igralcu vidna preko slike čez cel zaslon.
Uživajte v igranju :)

  nazaj igraj!