medaljon Izgubljeni medaljon

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali: Greta Grošelj, Matevž Peterka, Aleša Žandar in Sara Drožđek.

Opis igre

Izgubljeni medaljon je didaktična igra, s pomočjo katere se igralec orientira in spoznava smeri neba. Pri tem igralec pomaga Tončku pri iskanju medaljona, ki ga je izgubila njegova babica. Igralec vodi Tončka po mestu in po travniku tako, da le-ta sledi danim navodilom. Pri tem igralec zbira koščke zemljevida in različne predmete. Ko uspešno opravi vse naloge, najde medaljon.

Cilji igre

Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:

  • učenci znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov,
  • učenci poznajo glavne smeri neba(vzhod, zahod, sever in jug),
  • 1. razred: Učenci uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, spredaj, levo, desno, zgoraj, spodaj).
  • 3. razred: Učenci znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov in poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug).

Igra je namenjena učencem 3. razreda OŠ, ko se pri spoznavanju okolja učijo o smereh neba in o orientiranju, zajema pa tudi medpredmetno povezovanje s slovenščino, namreč omogoča individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja.

skupina1_1   skupina1_2   skupina1_3

Navodila za igranje

Učenci za igranje igre potrebujejo računalnik, ekran, miško in dostop do interneta.
Uživajte v igranju :)

  nazaj igraj!