deček Čarobna odrešitev

Avtorstvo

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelale: Maja Zupančič, Manca Zaviršek in Manca Pogladič.

Opis igre

Učenec v računalniški igrici želi s čarovnijo rešiti svoje mesto, ki je bilo uničeno v potresu. Odpravi se na pot do štirih čarovnikov, ki ga naučijo vsak svojega krmilnega stavka (if, while, repeat, for). Ob koncu igrice igralec z uporabo znanja, ki se ga je naučil med igranjem igrice, reši svoje mesto.

Cilji igre

Cilji igre so sledeči:

  • učenec spozna krmilne stavke
  • učenec razlikuje med posameznimi zankami in pogojnimi stavki
  • učenec presodi, katero funkcijo/pogojni stavek je smiselno uporabiti v določeni situaciji
  • učenec se spozna z nekaterimi osnovnimi algoritmi
  • učenec spozna osnove sintakse

Računalniška igrica je namenjena učencem zaključnih razredov devetletne osnovne šole, pri izbirnih predmetih UBE, MME, ROM v sklopu programiranja, predvsem pa pri računalniških krožkih za učence, ki radi programirajo.

skupina5_1   skupina5_2   skupina5_3

Navodila za igranje

Skozi celotno igro učenec uporablja le računalniško miško in s klikanjem opravlja naloge. S klikanjem na miško uporabnik sproža pogovore med liki. Ko se kurzor obarva oranžno, to pomeni omogočeno neko aktivnost - zagrabi, izhod.
Priporočljivo je, da imajo učenci pri sebi list papirja in svinčnik, da si stvari zapišejo, saj je veliko informacij, ki si jih mora učenec med izvajanjem igre zapomniti – navodila za pot, krmilni stavki.
Uporabnik lahko vseskozi izgublja življenja. V primeru, da jih izgubi 5, se pojavi nova scena - konec življenj. Uporabnik mora igro začeti od začetka.

  nazaj igraj!