ZMEDA
V ŽIVALSKEM VRTU


Igra ZMEDA V ŽIVALSKEM VRTU je namenjena predšolskim otrokom drugega starostnega obdobja, pri kateri otroci spoznavajo in urijo matematične pojme, kot so klasifikacija, preprosto preštevanje itd.

O IGRI

AVTORICE

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelale
Ida Femc, Klaudija Humar, Veronika Kobal in Uta Malnar.

OPIS IGRE

Igra je namenjena vrtčevskim otrokom drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let) in otrokom v 1. razredu osnovne šole. V živalskem vrtu so živali pobegnile iz ograd, zato jih morajo otroci tekom igre klasificirati in razvrščati glede na vrsto, velikost in barvo ter jih prešteti. Igra se lahko uporablja kot sredstvo pri učenju matematičnih pojmov v vrtcu ali tudi za utrjevanje in ponavljanje že naučenega.

CILJI IGRE

  Učni cilji, doseženi tekom igranja:
 • otrok klasificira in razvršča,
 • otrok ureja predmet po velikosti,
 • otrok razvršča po barvi,
 • otrok uporablja števila in šteje do 10,
 • otrok razvija matematično izražanje,
 • otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo,
 • otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.

  Cilj igre:
 • otrok mora uspešno opraviti vse naloge, da se lahko prebije do konca igre. Pri vsaki opravljeni nalogi zasluži balon, na koncu otrok zbere štiri balone in z njimi poleti nad mestom.

Igra je namenjena spoznavanju in utrjevanju pojmov iz področja matematike. Vzgojitelji lahko otrokom na zabaven in poučen način predstavijo matematične pojme: razvrščanje, urejanje, štetje in z njimi utrjujejo že osvojena znanja s tega področja. Igro lahko otroci preigravajo v računalniškem kotičku tudi po koncu načrtovanih dejavnosti.

NAVODILA ZA IGRANJE

Ker vrtčevski otroci še ne znajo dobro brati, so vsa navodila za igranje podana tudi zvočno. Pri prvi aktivnosti moramo razvrstiti živali, ki so pobegnile, v ustrezne ograde. Pri igranju je dovolj le uporaba miške, saj živali le s klikom lahko povlečemo na ustrezno mesto. Enako velja tudi pri drugi aktivnosti, kjer moramo razvrstiti slone po velikosti. Pri tretji aktivnosti sledi štetje opic, ki smo ga ponazorili s klikom na ustrezno število pik na kocki. Četrta aktivnost pa preverja otrokovo razvrščanje po barvah. Z opravljenimi nalogami se glavnemu liku Oliverju izpolni skrita želja…

Uživajte v igranju!