Zemljevid skrivnosti


Učenec nadgradi in preveri svoje poznavanje strojne opreme računalnika. Poleg tega pa utrjuje poznavanje slovenskih regij in njihovih značilnosti.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelale študentke UL Pedagoške fakultete, smer matematika in računalništvo: Adriana Jordan, Eva Oselj, Katarina Žajdela.
Grafično podobo igre sta izdelala študentka in študent UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Lina Peharc in Andrei Shilin.

VSEBINA IGRE

Z osmimi aktivnostmi za različne komponente računalnika ter s končno aktivnostjo, kjer igralec ukraden računalnik sestavi, učenec utrjuje znanje o strojni opremi računalnika.
Nepridiprav je Nejcu ukradel računalnik, razstavil po komponentah in le-te poskril po celotni Sloveniji. Učenec se z namenom, da pomaga Nejcu, odpravi na pot raziskovanja Slovenije in s svojim poznavanjem računalniških komponent pridobi ukraden računalnik.

Igra je namenjena učencem tretje triade (7. do 9. razred). Igra je primerna za utrjevanje znanja s področja poznavanja računalniške strojne opreme.

UČNI CILJI

  • Učenec prepozna komponente strojne opreme računalnika.
  • Učenec ve, kje v računalniku se enota nahaja.
  • Učenec opiše funkcionalnost posamezne enote.

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Učitelj med samo igro nima vidne vloge, saj animacije in sprotna navodila učenca lepo vodijo skozi igro. Pozor: pri zadnjem izzivu – sestavi računalnik – lahko težave povzroča dotik komponente in osivljenega dela silhuete. Če komponenta noče »skočiti« na želeni del silhuete, je težava v tem, da se je učenec med premikanjem te komponente po zaslonu dotaknil drugega osivelega dela. Pomembno je, da učitelj pred obravnavo snovi pri pouku igro preigra, da je nato pri razlagi in vpeljevanju pojmov pozoren na podrobnosti, ki učencu prinašajo točke v igri.

NAVODILA ZA UČENCE
Učenec mora biti pozoren na animacije in navodila, saj ga le-te lepo vodijo skozi celotno igro. V primeru, da v nekem trenutku ne ve, kaj mora početi, ga na zaslonu ob vsakem trenutku čaka gumb z "?", kjer se ob kliku skrivajo navodila za tekoč izziv.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Igra se nahaja na spletu, ob prenosu pa se naloži na računalnik, kjer jo lahko igramo brez kakršnekoli posebne programke opreme, saj je shranjena v formatu .exe. Igra ne potrebuje nobenega posebnega vzdrževanja.