ZAČARAN GRAD


Z igro bodo igralci utrjevali svoje znanje o pretvarjanju številskih sestavov, kjer se bodo srečali tako z lažjimi (npr. pretvorba iz desetiškega v različne sestave) kot s težjimi primeri (npr. iz trojiškega sistema v sedmiški sistem.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelali
Špela Bobič, Saša Bukovec in Mitja Hočevar.

OPIS IGRE

Igro je razdeljena na tri težavnostne stopnje. Pri prvi mora učenec znati pretvarjati števila iz desetiškega v poljuben sestav. Pri drugi mora pokazati znanje v pretvarjanju iz sestavov, kjer je osnova večkratnik enakega števila. Pri zadnji, tretji stopnji, pa mora znati pretvarjati iz poljubnega sestava v poljubni sestav.

Igra je namenjena srednješolskim učencem (lahko tudi višjim razredom osnovne šole) in sicer za utrjevanje znanja. Na voljo je le v angleškem jeziku.

CILJI IGRE

  Učni cilji prve stopnje
  Učenci utrdijo svoje znanje pretvarjanja iz desetiškega sestava v:
 • dvojiški sestav,
 • šestnajstiški sestav,
 • osmiški sestav.

 • Učni cilji druge stopnje
  Učenci utrdijo svoje znanje pretvarjanja med sestavi potenc z enako osnovo:
 • četrtiški v desetiški,
 • trojiški v devetiški,
 • dvojiški v šestnajstiški.

NAVODILA ZA IGRANJE

Navodila za učitelja

Učitelj ima vlogo nadzornika in zaradi težavnosti določa, do katere stopnje naj učenci igrajo. Na koncu igre se prikaže, koliko časa je učenec potreboval za dokončanje igre. Poleg tega se v ozadju šteje, koliko energije je igralec porabil in kje ter ali je potreboval dodatno hrano in pijačo za dokončanje igre.

Navodila za učenca

Učenec mora imeti predznanje o številskih sestavih in pretvarjanju iz enega v drugega. Po prostoru se pomika s kontrolnimi tipkami. Po sobah išče namige (števila, ki jih mora pretvoriti, ter predmeti, ki mu pomagajo v igri, npr.nožek). Pomembno je vedeti v katerem številskem sestavu je prvotno število in v kateri številski sestav je to število potrebno pretvoriti. Vsaka soba vsebuje različne številske sestave in različne načine vnosa rešitve. Potrebno je biti previden in natančen, saj se z vsakim napačnim odgovorom zmanjša del energije.