VRTNARIJA PARADAJZEK


S pomočjo igre se bodo učenci naučili administracije lokalnega omrežja (LAN). Za namene administracije se bodo spoznali s topologijo zvezda, ki se najpogosteje uporablja v domačem omrežju.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Učenje z uporabo večpredstavnosti izdelali
Marko Košnjek, Primož Ocepek in Bogdan Urdih.

OPIS IGRE

Igra je namenjena osnovnošolcem (druga triada) in srednješolcem. V igri igralec spozna osnovne gradnike lokalnega omrežja in povezovanja le teh v omrežje preko igre Vrtnarija Paradajzek. V igri so elementi omrežja predstavljeni kot deli namakalnega sistema, ki jih mora igralec postaviti v pravilno zaporedje, da bodo gredice zalite in se igralčeve vrtnine ne bodo posušile. Igralec bo lahko nadaljeval igro v primeru, da bo gradnike namakalnega sistema postavil v pravilni vrstni red in se gredice/vrtnine ne bodo posušile.

Na koncu vsakega opravljenega izziva bo igralec dobil novo gredico in novo seme, ki ga bo lahko posadil v naslednjih stopnjah igre. Na koncu bo igralec kot uspešen upravljalec vrtnarije za nagrado dobil ključe in lastniško listino vrtnarije.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec razlikuje med različnimi gradniki lokalnega omrežja (vozlišče, stikalo, usmerjevalnik),
  • učenec prepozna topologijo zvezda in jo zna definirati,
  • učenec zna povezati več različnih elementov lokalnega omrežja med seboj v delujoče omrežje.

NAVODILA ZA IGRANJE

Navodila za učitelja

Najbolje je, da se igra igra v šoli pod nadzorom učitelja predmeta. Celotna igra je zasnovana na pojmu postavitve krajevnega omrežja in uporabe osnovnih elementov le tega (vozlišče, stikalo, usmerjevalnik). Pred začetkom lahko učitelj učencem pokaže igro in predstavi delovanje ter gradnike omrežja.

Navodila za učenca

Igralec na začetku sreča z županom, ki mu obrazloži, kaj se dogaja z vrtnarijo in kaj bo moral početi. Župan mu tudi predstavi navodila za elemente namakalnega sistema.
Učenec nato sledi navodilom, ki mu jih poda župan. Če jih ta upošteva, lahko dane naloge uspešno rešuje.
Pogovor med osebami poteka tako, da se klikne na osebo z desnim miškinim gumbom.
Učenec se skozi celotno igro sooča z nalogami, ki se stopnjujejo po težavnosti. Če se zmoti oz. napačno odloči, ga igra usmeri na pomoč.