UŽIVAJMO V ZDRAVJU


Igra Uživajmo v zdravju osnovnošolcem omogoča, da razvijejo zdrave prehranjevalne navade. V igri se igralec postavi v vlogo otroka, ki mora čim bolj zdravo preživeti dan. Na koncu dobi poročilo o vseh živilih, ki jih je tekom dneva zaužil, o pestrosti prehrane, količini gibanja, spanja itd. S tem izve, koliko zdravo živi.

O IGRIAVTORICE

Igro so v okviru projekta Uživajmo v zdravju, ki je bil sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma, izdelale
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović in Anja Luštek,
koncepte s področja gospodinjstva pa so zasnovali
Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek in Francka Lovšin Kozina.

OPIS IGRE

V igri igralec pridobi ustrezno prehransko znanje, ki mu omogoča bolj zdrav način življenja. Igralec zjutraj izbere, ali bo pojedel zajtrk, nato pa se odpravi v šolo. Tam ima malico, po končanem pouku pa sledi obisk trgovine in tržnice, kjer mora nakupiti živila za preostanek dneva. Doma sestavi kosilo, nato sledijo različne aktivnosti, od igranja računalniških ger, do branja člankov, lahko pa gre tudi na igrišče, kjer ima na voljo nekaj aktivnosti. Sledi popoldanska malica in podobne aktivnosti, po večerji pa lahko igra tudi družabne igre. Tekom dneva mora poskrbeti tudi, da popije zadostno količino vode.

Po končanem dnevu dobi poročilo, na katerem vidi:
 • koliko obrokov hrane je zaužil,
 • energijsko vrednost,
 • količino ter barvitost sadja in zelenjave,
 • količino beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vlaknine, sladkorja, natrija in vode,
 • podatke o gibanju.
Vsaka kategorija je obarvana zeleno ali rdeče, odvisno od tega, ali so količine v mejah priporočene vrednosti ali ne. Zeleno oziroma rdeče obarvane kategorije povedo, koliko zdrav življenjski slog igralec živi.

Več o samem projektu lahko najdete na spletni strani Uživajmo v zdravju.

CILJI IGRE

  Učni cilji računalniške igre Uživajmo v zdravju so bili oblikovani na osnovi učnih ciljev, ki so navedeni v učnih načrtih različnih osnovnošolskih predmetov, zlasti pri predmetih Gospodinjstvo, Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja. Upoštevanje omenjenih ciljev omogoča uporabo igre pri različnih izobraževalnih dejavnostih, ki so vsebinsko povezane s prehrano.

  Ocenjujemo, da igra omogoča doseganje navedenih učnih ciljev:
 • razumevanje priporočil zdrave prehrane,
 • razvrščanje živil v skupine glede na prevladujoče hranilne snovi,
 • razvijanje spretnosti zdravega izbiranja in kombiniranja živil v smislu zagotavljanja ustrezne pestrosti obrokov,
 • poznavanje energijskih potreb posameznika glede na izvajanje različnih telesnih dejavnosti,
 • spoznavanje hranilne in energijske vrednost živil,
 • razvijanje pozitivnega odnosa do zdrave prehrane,
 • spodbujanje zadostnega uživanja tekočin, zlasti vode,
 • ozaveščanje pomena zadostnega gibanja za zdravje,
 • razumevanje pomena spanja,
 • spodbujanje zdravih vedenjskih vzorcev, ki podpirajo zdrav življenjski slog.

NAVODILA ZA IGRANJE

Vsa potrebna navodila za igranje so na voljo v sami igri, zato jo lahko učenci igrajo samostojno. Obstaja pa tudi možnost "vodenega igranja", kjer učenci še vedno igrajo samostojno, vmes pa se ustavijo na določeni točki in se skupinsko pogovorijo z učiteljico o dobljenih rezultatih.

Uživajte v igranju!