SKRIVNOSTNI SURINI


SKRIVNOSTNI SURINI je igra, ki učence seznani z algoritmom iskanja najkrajše poti do nekega vozlišča v grafu, oziroma z iskanjem najkrajše poti od začetnega do končnega vozlišča grafa. Spoznajo se tudi z Dijkstrovim algoritmom.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelali
Tadej Bogataj, Aleša Žandar in Lucija Žnidarič.

OPIS IGRE

Skrivnostni Surini je izobraževalna računalniška igra, v prvi vrsti namenjena osnovnošolcem, ki obiskujejo izbirni predmet Računalniška omrežja, primerna pa je tudi za učence in dijake, ki bodisi pri interesnih dejavnostih bodisi pri drugih šolskih predmetih obravnavajo iskalne algoritme ali spoznavajo delovanje računalniških omrežij. Tematika igre je iskanje najkrajše poti z Dijkstrovim algoritmom.

CILJI IGRE

  • postopno seznanjanje z iskanjem najcenejše poti od začetnega do posameznega vozlišča v grafu,
  • razumevanje delovanja Dijkstrovega algoritma,
  • iskanje najcenejše poti od začetnega do posameznega vozlišča z uporabo Dijkstrovega algoritma.

Vzporedno z zgoraj navedenimi učnimi cilji učenci razvijajo sposobnost reševanja problemov v njim prilagojenem učnem okolju in se ob tem učijo skozi igro.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za igranje igre je potrebna le namestitev Jave. Igra vsebuje zvočne elemente, zato je pri igranju zaželena vključitev zvoka, vendar ta komponenta za izvajanje programa ni nujna. Igralec za igranje potrebuje le miško. Navodila za igranje so vključena v samo igro, predhodno znanje ni potrebno.

Uživajte v igranju!