Računalniške bolezni


Igra obravnava tematiko okužbe računalnika z različnimi vrstami zlonamerne programske opreme.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelale študentke UL Pedagoške fakultete, smer računalništvo z vezavami: Vesna Lazić, Nataša Tomc in Marija Primožič,
grafično podobo igre so izdelali študentke UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Eva Klemenčič, Nika Perovnik in Lana Šušteršič Jeršin.

VSEBINA IGRE

Igralec v igri pobira različne predmete za obrambo in uničenje le-teh. Za vsako vrsto potrebuje primeren predmet za uničenje. Če igralec uporabi napačen predmet za obrambo, naredi še večjo škodo. Igra je sestavljena iz treh sob: v prvi sobi se sreča z virusi, v drugi s črvi in v tretji sobi s trojanskimi konji. Po vsaki končani sobi igralec ustvari beležko, kjer navede proti kateri zlonamerni programski opremi se je boril in kaj izmed pobranih predmetov je uporabil za obrambo in uničenje.

Igra je namenjena učencem v drugi in tretji triadi pri obveznem izbirnem predmetu Računalniška omrežja in pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo - sklop: komunikacija in storitve.

UČNI CILJI

  • Učenec prepozna vrsto zlonamerne programske opreme.
  • Učenec razreši težave, ki jo povzroči posamezna zlonamerna programska oprema.
  • Učenec razlikuje med vrstami zlonamerne programske opreme.

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Preden lahko pričnejo z igranjem igre, je potrebna predhodna uvodna ura: spoznati vrste zlonamerne programske opreme, znake »okužbe« računalnika in kako preprečiti težave.

NAVODILA ZA UČENCE
Igra je v pomoč pri utrjevanju predhodnega znanja o zlonamerni programski opremi, kako prepoznati vrsto zlonamerne programske opreme in jo preprečiti.