RAČUNALNIŠKA OMREŽJA


RAČUNALNIŠKA OMREŽJA je simulacija, preko katere spoznavamo principe delovanja lokalnih omrežjih in povezovanja na svetovni splet.

O IGRI

AVTORSTVO

Igra je bila izdelana za potrebe projekta ESPANT kot aktivnost, ki jo študenti uporabljajo v okviru laboratorijskih vaj.

OPIS IGRE

Aplikacija simulira okolje, v katerem se učenec individualno uči sam postaviti omrežje z nekim minimalnim vodenjem oz. na podlagi le osnovnih povratnih informacij o delovanju zgrajenega modela. Pomaga pa lahko tudi učiteljem kot motivacijski pripomoček. Veliko literature, priročnikov in predmetov, ki se izvajajo v šolah, se ukvarja s temi temami. Vendar je ta aplikacija korak naprej - praktična simulacija postavitve lokalnega omrežja, kjer boste lahko praktično uporabili in preverili vse svoje znanje o postavljanju omrežja zasnovanega na TCP/IP omrežni arhitekturi!

Igra je namenjena učencem 9. razreda osnovne šole in je na voljo le v angleškem jeziku.

CILJ IGRE

Cilj igre je vzpostaviti lokalno omrežje z možnostjo povezovanja v svetovni splet in sicer na enak način, kot bi to naredili v realni situaciji.

NAVODILA ZA IGRANJE

Na začetku igre dobimo pismo od ponudnika internetnih storitev, kjer so zapisani vsi podatki, ki jih potrebujemo za vzpostavitev omrežja.

Za reševanje nalog, zbranih v tej aplikaciji, je potrebno predznanje iz delovanja računalniških omrežij, posebno TCP/IP arhitektura.