Pozabljivi Janez


Glavni namen igre je, da se učenec na zabaven način seznani z dvojiškim zapisom desetiških števil, črk in besed.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelale študentke UL Pedagoške fakultete, smer računalništvo z vezavami: Sara Brodarič, Urša Hočevar, Ines Jelenec,
grafično podobo igre so izdelale študentke UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Katja Božnik, Alisa Kim Jagodic, Maša Škrbić.

VSEBINA IGRE

Glavna oseba v igri je igralec Janez, ki skozi celotno igro poskuša najti zapiske iz katerih se bo učil za jutrišnji test. Pri iskanju le-teh se seznani z različnimi ovirami, ki jih poskuša z logičnim razmišljanjem in sprejemanjem različnih odločitev na čimbolj uspešen način premagati. Z vsako premagano oviro Janez osvoji nekaj znanj, ki ga bo potreboval na testu, pri tem pa je tudi korak bližje do svojih zapiskov, ki mu bodo pomagali, da svoje znanje le še bolj utrdi.

Igra je namenjena učencem v četrtem, petem in šestem razredu osnovne šole. Za igranje igre ni potrebno, da imajo učenci predzadnje s področja dvojiškega sistema. Zaželeno je zgolj, da obvladajo seštevanje in odštevanje števil v desetiškem sistemu.

CILJI IGRE

  • Učenec zna desetiško število pretvoriti v dvojiški zapis.
  • Učenec zna dvojiško število pretvoriti v desetiški zapis.
  • Učenec zna prepoznati, kako so črke zapisane v dvojiškem zapisu.
  • Učenec zna črke zapisati v dvojiškem zapisu.
  • Učenec zna dvojiški zapis pretvoriti v črke.

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Pozabljivi Janez je didaktična igra, ki temelji na poznavanju in učenju dvojiškega zapisa. Namenjena učencem, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet računalništvo, ali pa so prisotni na katerem od računalniških korožkov.
V primeru, da učenci nimajo predznanja o dvojiškem sistemu je zaželeno, da naredite krajši uvod v snov. Pri tem že zadostuje, da omenite temo igre in otrokom razložite, da računalniki uporabljajo drugačen številski sistem kot ljudje. V nasprotnem primeru, torej, da imajo učenci že nekaj predznanja pa je dobo, da pred igranjem igre povežete prej osvojeno snov s snovjo, ki je podana v igri.
Pred igranjem igre je nujno, da učence opozorite na natančno branje navodil, tako v začetnem meniju kot tudi med samim potekom igre. Poudarek pa je potrebno dati tudi na seznanjanje učencev z načini vnašanja podatkov. Potrebno jim je razložiti, da bodo morali nekatere podatke vnašati z uporabo miške, spet druge pa z uporabo tipkovnice.
Najpomembneje pa je seveda to, da učencem omogočite samostojno reševane in novo izkušnjo iz katere se bo lahko čim več naučil.

NAVODILA ZA UČENCE
Navodila za učence so podana tako v začetnem meniju kot tudi med med samim potekom igre. Slednja lahko najdete v scenariju, ta iz menija pa si lahko preberete v spodnjem odstavku.
Glavni junak te igre Janez, se med igro s prijateljem spomni, da naslednji dan piše kontrolno nalogo iz Računalništva. Tvoja naloga je, da mu pomagaš priti do zapiskov, da se bo Janez lahko kar najbolje pripravil na test. S pomočjo različnih aktivnosti mu pomagaj zbrati čim večje število točk na testu. Pri igranju te igrice si pomagaj s klikanjem na različne predmete, ki so zapisani v namigih in premikanjem Janeza s smernimi tipkami.
Sedaj pa kar veselo na delo in pazi, da se ne ujameš v pasti, ki so skrite v igri.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Računalniška igra je shranjena v formatu .exe in ne potrebuje nikakršnega posebnega programa za zagon. Prav tako se od uporabnika ne pričakuje, da bi jo moral vzdrževati.