POMNILNIŠKE TEHNOLOGIJE


Lara in Vid sta se na počitnicah veliko fotografirala. Vid je slike prenesel na računalnik. Slike želi imeti tudi Lara in zanima jo, kako si lahko prenese slike na svoj računalnik, da bi jih pokazala doma. Pomagaj Lari prenesti slike!

O IGRI

AVTORICE

IIgro so v okviru predmeta Uporaba računalnika v izobraževanju izdelale
Urška Glastovec, Vanja Okorn, Alma Cikotić in Mateja Karo.

OPIS IGRE

Igra predstavlja pomnilniške tehnologije (njihove lastnosti, uporabo, delovanje). Vsebina igre nam najprej ponudi opis pomnilniških tehnologij, prikaz zapisa na določen medij, pravilno uporabo pomnilnih medijev na koncu pa sledi preskus znanja, kjer preverimo nivo osvojenega znanja. Igra je namenjena kot pripomoček pri samostojnem učenju, pri utrjevanju oz. ponavljanju oz. kot aktivnost pri pouku računalništva.

Igra je namenjena učencem 3. triade osnovne šole.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za igranje igre potrebuješ do 15 minut. Ob zagonu igre sledi nadaljnjim navodilom, ki te bodo vodila skozi igro.