POMAGAJMO OLIVERJU


S pomočjo igre se bodo učenci naučili smiselne uporabe algoritmov za razvrščanje (iskanje z bisekcijo, urejanje z vstavljanjem in algoritem za urejanje podatkov).

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelali
Luka Viktor Rogač, Špela Šmitek, Matej Valenčič in Uroš Žiberna.

OPIS IGRE

Posameznik skozi igranje igre spozna pojem algoritma, podrobneje pa spozna tudi algoritem iskanja z bisekcijo, urejanja v vstavljanjem ter urejanja »vzporedno urejanje.« Glavna naloga igre je rešiti mesto pred zlobnežem, ki je po mestu nastavil bombe s katerimi bo uničil mesto. Glavni lik z učenčevo pomočjo išče te bombe ter jih poskusi deaktivirati in s tem rešiti mesto pred zlobnežem.

Igra je namenjena osnovnošolcem v drugi triadi in sicer ponovitvi že znane učne snovi, saj vsebuje bolj kompleksne algoritme za iskanje in urejanje.

CILJI IGRE

    Operativni učni cilji v igri:
  • učenci razumejo pojem algoritma,
  • učenci sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug,
  • učenci poznajo algoritem za urejanje podatkov “vzporedno urejanje”, algoritem za iskanje podatkov z bisekcijo in urejane z vstavljanjem.

NAVODILA ZA IGRANJE

Navodila za učitelja

Priporočljivo je, da učenci igro igrajo v šoli in tako učitelj vidi, koliko so se pri pouku naučili, lahko pa jo igrajo tudi doma. Dobro je, da so učenci pred začetkom igranja seznanjeni s temo učne snovi (iskanje z bisekcijo, vzporedno urejanje in urejanje z vstavljanjem). Učenec za igranje igre ne potrebuje predhodnega programerskega znanja. Učitelj naj spremlja učence med igranjem igre in naj jim v primeru težav ponudi kakšen namig.

Navodila za učenca

V igri so podana natančna navodila, kako igrati igro. Pomembno je, da učenec pozorno bere vse pogovore med Oliverjem in Lovrom, kajti tam izve navodila, kako najti bombe in jih deaktiviati.