PIRAMIDA


Piramida je računalniška igra, izdelana posebej za osnovnošolce z namenom, da spoznajo koncept prehranjevalne piramide in sestavo njenih elementov.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali
Borut Benko, Jasmina Hatič in Davor Zupan.

OPIS IGRE

Piramida je izobraževalna računalniška igra, izdelana posebej za osnovnošolce z namenom, da spoznajo koncept prehranjevalne piramide in sestavo njenih elementov. Tako igra igralca popelje v čas Egipta, kjer se le-ta poskuša prebiti do piramide, pri tem pa spoznava omenjene koncepte.

CILJI IGRE

    Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:
  • učenec razume koncept prehranjevalne piramide,
  • učenec spozna elemente, ki prehranjevalno piramido sestavljajo,
  • učenec spozna učinkovito sestavo elementov prehranjevalne piramide.

Poleg zgoraj navedenih učnih ciljev pa učenci razvijajo tudi notranjo motivacijo za podano učno snov in preko igre ohranjajo vztrajnost ter pozornost.

NAVODILA ZA IGRANJE

Vsa navodila za igranje so vključena v samo igro, predhodno znanje ni potrebno.

Uživajte v igranju :)