OTOK BINARI


Otok Binari je izobraževalna igra, pri kateri mora igralec najti pot z otoka. Pri tem mora reševati različne aktivnosti, povezane z dvojiškim sistemom.

O IGRI

AVTORICE

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelale
Špela Zavrl, Anja Tisovec, Ana Zgonc in Alja Šubic.

OPIS IGRE

Igra Otok Binari ponuja novo perspektivo dvojiškega sistema. Med igranjem se igralec sooči z različnimi aktivnostmi, pri katerih mora uporabiti že usvojeno znanje iz dvojiškega številskega sistema. Za odhod z otoka mora igralec s čim manj poskusi pravilno opraviti vse aktivnosti. Igralčeva uspešnost je vrednotena z zvezdicami, glede na uspešnost pri posamezni aktivnosti. Če igralec ne zbere zadostno število zvezdic ne doseže cilja – ne more oditi iz otoka.

Igra je namenjena učencem 2. triletja in sicer utrjevanju pretvarjanja med dvojiškim in desetiškim številskim sistemom.

Več o igri si lahko preberete tukaj.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec ponovi koncept dvojiškega številskega sistema,
  • učenec utrdi pretvarjanje iz desetiškega v dvojiški številski sistem,
  • učenec utrdi pretvarjanje iz dvojiškega v desetiški številski sistem.

NAVODILA ZA IGRANJE

Navodila za učitelja

Za igranje igre je potrebno, da učenci razumejo dvojiški sistem. Priporočljivo je, da učenci igro igrajo samostojno in v svojem tempu. Prisotnost učitelja ni obvezna, priporočljivo pa je, da je v razredu vzpostavljena tišina, saj igra od učencev zahteva kar nekaj miselnih spretnosti. Pred začetkom igranja igre naj učitelj učencem razloži navodila, razdeli nalepke ali lepilni trak in poda navodila, da naj si učenci napišejo na nalepke števila, ki jih bodo potrebovali za pretvarjanje v dvojiški številski sestav ter da naj jih nalepijo na prste roke. Med igranjem igre naj učitelj spremlja učence in jim v primeru težav tudi pomaga, ampak ne preveč, saj le tako igra doseže prvotni namen. Ob koncu igre lahko učitelj pri vsakem učencu preveri, kolikšno znanje je pokazal učenec.

Navodila za učenca

Igra te bo popeljala v svet dvojiškega oz. binarnega zapisa števil. V vsakdanjem življenju že poznamo desetiški zapis, torej uporabljamo naslednja števila: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prebivalci otoka Binari pa znajo šteti le s pomočjo dveh števil, ki sta 0 in 1, zato uporabljajo le dvojiški zapis števil. Tekom popotovanja in raziskovanja po otoku Binari se boš naučil/a, kako števila, ki so zapisana z desetiškim številskim zapisom, zapisati le s pomočjo dveh števil, ki sta 0 in 1 in obratno. Če igrico igraš prvič je priporočljivo, da si najprej samostojno prebereš navodila.