ODKRITJA
DETEKTIVA HUFFMANA


S pomočjo igre Odkritja detektiva Huffmana bodo učenci, skozi potovanje po celinah, kjer vsaka celina predstavlja novo nalogo oziroma aktivnost, spoznavali kako deluje preprosto kodiranje. Spoznali bodo, da lahko besedilo zapišemo drugače ali z manj oziroma več znaki.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Učenje z uporabo večpredstavnosti izdelali
David Bavcon, Sanja Božič in Anže Dolenc.

OPIS IGRE

Igra je namenjena učencem v drugi in tretji triadi osnovne šole. Zasnovana tako, da bodo učenci tekom igre spoznali, kako deluje kodiranje in zaradi tega ne potrebujejo vnaprejšnje razlage o delovanju kodiranja.

Preko igre učenci spoznavajo, zakaj se kodiranje sploh uporablja in kako deluje. Preko različnih nalog učenec spozna, kakšne prednosti prinaša kodiranje in tudi same omejitve kodiranja. Med fazami lahko učenec nadaljuje samo, če je uspešno rešil prejšnji izziv.
Učenec tekom igranja potuje iz enega kontinenta na drugega. V primeru napačne rešitve ali izbire napačnega kontinenta za nadaljevanje, se igralcu v ozadju povečuje spremenljivka, ki šteje neuspele poskuse. Glede na vrednost spremenljivke, dobi igralec na koncu igre novo letalo. Nižja kot je vrednost spremenljivke, manj napak je bilo med igro in posledično igralec prejme boljše letalo.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec zna kodirati podatke na različne načine ter razume prednosti in slabosti,
  • učenec zna iz kodiranih podatkov dobiti prvotne - ne kodirane podatke,
  • učenec pozna zna uporabiti Morsejevo abecedo,
  • učenec zna pridobiti potrebne informacije, ki so predstavljene z drevesno strukturo.

NAVODILA ZA IGRANJE

Igra je namenjena učencem v drugi in tretji triadi osnovne šole. Sama igra je zasnovana tako, da bodo učenci tekom igre spoznali, kako deluje kodiranje in zaradi tega ne potrebujejo vnaprejšnje razlage o delovanju kodiranja. Vsebina igre pokriva področje računalništva in jo lahko uporabimo tudi v okviru računalniškega krožka.
Glavni namen igre je, da učenci spoznajo, kako deluje kodiranje. Za igro učenci ne potrebujejo predznanja, ker se vse naučijo tekom igre, saj so naloge izredno preproste.