Mladi raziskovalec


S pomočjo te igre bodo učenci preko zgodbe utrdili svoje znanje o varnosti na internetu. Usmerjali bodo prebivalce različnih celin in jim pomagali reševati različne probleme na temo varovanja osebnih podatkov, varnega gesla, primernosti objav na spletu, varovanja računalnika pred vdori in zlonamerno programsko opremo ter prepoznavanju prevar in nezaželenih poštnih sporočil.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelali študentki in študent UL Pedagoške fakultete, smer matematika in računalništvo: Luka Čušin, Lia Hofman, Lea Kavčič.
Grafično podobo igre sta izdelali študentki UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Nika Poljanšek in Laura Robek.

VSEBINA IGRE

Učenec na zabaven način utrjuje svoje znanje o varnosti na internetu.
Igralec igre je mladi raziskovalec Bine, ki potuje po svetu z namenom, da ozavesti ljudi o pravilih varnega objavljanja podatkov na spletu ter spletni varnosti. Na štirih celinah pomaga domačinom in rešuje posledice njihovih ravnanj in odločitev pri objavah na internetu. Za vsak rešen problem dobi od 1 do 3 sličice (odvisno od uspešnosti), ki jih doda v svoj album. Cilj igre doseže igralec takrat, ko reši »svet«.

Igra je namenjena učencem druge triade devetletne osnovne šole. Za igranje te igre je potrebno predznanje učencev o varovanju osebnih podatkov, uporabi varnega gesla, primernosti objav na spletu, varovanju računalnika pred vdori in zlonamerno programsko opremo ter prepoznavanju prevar in nezaželenih poštnih sporočil. Igra je namenjena utrjevanju snovi.

UČNI CILJI

  • Učenci se zavedajo, katere osebne podatke je primerno deliti na spletu.
  • Učenci znajo sestaviti varno/dobro geslo.
  • Učenci znajo presoditi, katera slika je primerna za splet.
  • Učenci znajo zavarovati svoj računalnik pred napadi in poznajo viruse, ki lahko napadejo računalnik.
  • Učenci prepoznajo prevaro ali nezaželeno poštno sporočilo.

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Pri pouku mora učitelj predelati z učenci snov, ki se nanaša na varno rabo interneta. Obravnavati mora cilje, ki so vključeni v igro. Učitelj pri igranju igre ni ključen, saj je igra narejena tako, da jo lahko učenec igra samostojno. Njegova glavna naloga je, da na začetku igre poda osnovne informacije, kje igro učenci najdejo ter nato kako poteka igranje (z miško in s smernimi tipkami). Mora pa učitelj poudariti, da naj učenci pozorno berejo dialoge likov v igri, saj so v njih podana navodila za igranje igre. Na koncu lahko skupaj z učenci gredo skozi album in s pomočjo posameznih celin ugotovijo, kje so se pojavila neznanja oziroma pomanjkljivosti pri znanju učencev in je potrebna dodatna razlaga.

NAVODILA ZA UČENCE
V igri bodo učenci ponovili znanje o varni uporabi interneta. Uporabljali bodo miško in smerne tipke na tipkovnici. Raziskovalec Bine bo potoval po svetu in pomagal domačinom celin pri njihovih težavah. Zbiral bo sličice v albumu, katere bo lahko dobil na vsaki celini od 1 do 3, odvisno od uspešnosti reševanja posamezne aktivnosti. Natančna navodila za igranje posameznih aktivnosti se skrivajo v pogovorih likov skozi igro.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Računalniška igra je shranjena v formatu .exe. To nam omogoča, da igro lahko igramo na katerem koli računalniku z operacijskim sistemom Windows ali macOS. Igra ne potrebuje nobenega posebnega vzdrževanja. Vzdrževanje bo potekalo le v konceptu sprotne uporabe igralcev in začetnemu testiranju, kjer se bodo popravljale morebitne napake in dodajale kakšne posodobitve.