MEHANIK JAKA


Mehanik Jaka je fizikalna didaktična igra, s pomočjo katere učenci utrdijo oziroma ponovijo električno vezje in odvijanje vijaka. Igralec najprej spozna Jakovo delavnico, nato pa mu poaga pri delu.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali
Gorazd Vasiljević, David Croselli in Eva Kersnik.

OPIS IGRE

Igra Mehanik Jaka je fizikalna didaktična igra, s pomočjo katere učenci utrdijo oziroma ponovijo električno vezje in odvijanje vijaka. Igralec ima vlogo pomočnika mehanika Jaka. Najprej spozna Jakovo delavnico, nato pa Jaki pomaga pri delu, ki zajema popravilo gume s primernim avtomehaničnim orodjem in menjavo žarnice pri avtomobilu, pri čemer sestavi električno vezje. Po obeh nalogah Jaka igralcu razloži različna fizikalna dejstva in mu nudi povratno informacijo.

Igra je namenjena učencem fizike v tretji triadi osnovne šole.

CILJI IGRE

  Splošni učni cilji:
 • učenci znajo uporabiti znanje iz fizike v vsakdanjih življenjskih okoliščinah,
 • učenci znajo rešiti različno težavnostne probleme, ki skrivajo fizikalno vsebino,
 • učenci prepoznajo fizikalne zakonitosti v različnih situacijah.

  Specifični učni cilji:
 • učenci razumejo pojem sile,
 • učenci poznajo pojem vzvod,
 • učenci razumejo, da je navor odvisen od dolžine ročice,
 • učenci poznajo različne električne elemente in jih znajo pravilno vključiti v različna vezja,
 • učenci poznajo lastnosti plinov.

NAVODILA ZA IGRANJE

Navodila za učence so vključena v samo igro. So razumljiva, kratka in jasna. Če je le možno, vsak učenec igra sam, drugače v parih. Za igranje igre se porabi največ 20 minut. Učitelj igro vključi kot dejavnost za celo šolsko uro: na začetku naredi uvod v igro (o čem je, kaj potrebujejo itd.), v osrednjem delu učenci igrajo in v zaključnem delu skupaj preverijo, ponovijo o igri - kaj so delali, kje so imeli težave, itn.

UUživajte v igranju :)