LOGIČNI OPERATORJI


Igra Logični operatorji je namenjena vsem, ki želijo pridobiti novo znanje o logičnih operatorjih. Zajema: negacijo, konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo, ekvivalenco, nor, xor in nand. Ob koncu vključuje tudi sestavljene izjave, pri katerih je treba upoštevati prioritetno vrsto operatorjev.

O IGRI

AVTORICA

Igro je v okviru diplomskega dela z naslovom Učenje logike s pomočjo interaktivne računalniške igre izdelala Ksenija Koželj.

OPIS IGRE

Ob začetku rešimo test, s pomočjo katerega igra preveri, koliko že znamo. Če smo pravilno odgovorili na vprašanja o konjunkciji, bo soba z vajami o konjunkciji dostopna oz. odprta. V kolikor ne bomo prav odgovorili na vprašanja o konjunkciji, bo soba z vajami o konjunkciji ostala zaprta. Po končanem testu se nam na zaslonu pokažejo naši rezultati pri testu.

Za tem smo postavljeni v uvodno sobo. Tam lahko vidimo grad, trgovino in šolo. V šoli se lahko učimo (učilnica) ali pa delamo vaje. Če želimo reševati vaje, moramo najprej prebrati snov o operatorju. Ko snov preberemo do konca, se nam odpre soba za reševanje vaj tega operatorja. Pri reševanju vaj zbiramo točke, ki jih potrebujemo za nakup potrebnih stvari v trgovini. Če en sklop vaj (npr. konjunkcijo) želimo reševati ponovno, se nam točke postavijo na nič in zbirati jih moramo ponovno.

Ko zberemo točke, gremo lahko v trgovino. Tam moramo kupiti vse potrebne elemente za izgradnjo lestve. V kolikor imamo premalo točk, se moramo vrniti v šolo in v sobi z vajami doseči več točk. Ko nakupimo potrebne elemente, gresta vitez in oproda v grad, zgradita lestev in rešita princeso.

Igra je namenjena učencem 2. triade osnovne šole.

CILJ IGRE

Cilj igre je, da vitez in oproda rešita princeso, ki je ujeta v gradu. Da jo bosta rešila, potrebujeta lestev, ki pa jo morata zgraditi.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za igranje niso potrebna nobena posebna navodila.