Ljubezenski sestavi


Igra je namenjena utrjevanju pretvarjanja števil med določenimi številskimi sestavi, ki se v računalništvu najpogosteje uporabljajo.

O IGRI

AVTORJI

Igro sta v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelali študentki UL Pedagoške fakultete, smer matematika - računalništvo: Maja Kosmač in Anja Mejač.
Grafično podobo igre so izdelale študentke UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Gaja Grešak, Ena Hadžiahmetović in Gabriela Stanković.

VSEBINA IGRE

V igri učenci na zabaven način utrjujejo pretvarjanje števil med različnimi izbranimi številskimi sestavi.
Glavni lik Jernej želi poiskati štiri izgubljene listke, na katere mu je Monika zapisala dele svoje telefonske številske. Vsak del je zapisan v nekem številskem sestavu. Jernej išče listke v pekarni in knjigarni, kjer pomaga peku Štefanu in prodajalki v knjigarni Silviji pri različnih nalogah, ki so povezane s pretvarjanjem števil med številskimi sestavi. Ob vsakem pravilnem odgovoru Jernej pridobi en srček. Več kot ima srčkov, bolj bo ugoden Monikin odgovor na Jernejevo povabilo na sprehod.

Igra je namenjena učencem tretje triade osnovne šole ter dijakom v prvem letniku srednje šole. Učenci se lahko v osnovni šoli z igro srečajo pri obveznih izbirnih predmetih, lahko pa tudi pri kakšnem krožku ali dnevu dejavnosti, ki jih organizira šola. V srednjih šolah pa se igra lahko ponudi dijakom pri pouku Informatike. Za igranje igre je torej potrebno predznanje o pretvarjanju števil med številskimi sestavi, natančneje med dvojiškim in desetiškim (in obratno) ter med dvojiškim in šestnajstiškim (in obratno). Igralec mora torej že poznati postopek oziroma algoritem pretvarjanja števil.

UČNI CILJI

  • Učenec pretvori število iz desetiškega številskega sestava v dvojiški številski sestav.
  • Učenec pretvori število iz dvojiškega številskega sestava v desetiški številski sestav.
  • Učenec pretvori število iz dvojiškega številskega sestava v šestnajstiški številski sestav.
  • Učenec pretvori število iz šestnajstiškega številskega sestava v dvojiški številski sestav.

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Igra je zasnovana tako, da učencem omogoča utrjevanje že usvojenega znanja s področja pretvarjanja števil med določenimi številskimi sestavi, zato mora učitelj pred igranjem igre z učenci predelati to učno vsebino. Preden učenci začnejo igrati igro, jim lahko učitelj na kratko igro predstavi in jih opozori, naj si preberejo začetna navodila in vmesne dialoge ter si pozorno ogledajo vodiče za igranje, da ne bo nejasnosti. Učitelj med samim igranjem igre nima pomembnejše vloge, naj pa bo prisoten v učilnici zaradi morebitnih tehničnih zapletov ali dilem in vprašanj učencev. Celotna igra traja med 25 in 30 minut, odvisno od hitrosti in spretnosti učenca pri pretvarjanju števil med številskimi sestavi.

NAVODILA ZA UČENCE
Pred začetkom igranja mora učenec poznati postopek, kako pretvarjati števila med številskimi sestavi. Cilj igre je, da učenec pomaga Jerneju poiskati vse listke z deli Monikine telefonske številke, zbrati čim več srčkov ter uspešno pretvoriti dele telefonske številke in poklicati Moniko. Vsak učenec igro igra individualno.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Posebno vzdrževanje ni potrebno. Igra je shranjena v .exe obliki skupaj z nujnimi pripadajočimi datotekami.