Kriptograd


Igra Kriptograd je namenjena učencem, ki skozi igro usvajajo znanje šifriranja in dešifriranja. Skozi igro se srečujejo z različnimi oblikami dešifriranja besed. Namen igre je usvojiti in ponoviti znanje kriptografije.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelale študentke UL Pedagoške fakultete, smer računalništvo z vezavami: Urška Erjavec, Laura Zavrl in Tajda Zoran,
grafično podobo igre so izdelali študentje UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Tina Cajnkar, Nuša Karo in Jure Klokočovnik.

VSEBINA IGRE

Glavni igralec v igri je fant, ki je zašel v Kriptograd, se mora rešiti iz grada. V gradu se srečuje z različnimi šifriranji in dešifriranji, ki jih mora pravilno rešiti, da pride v naslednjo sobo, pri tem mu pomaga duh z namigi. Najprej se znajde v kletnem prostoru, ko vse naloge reši pravilno nadaljuje v dnevnem prostoru, ter zopet ko vse dešifrira pravilno, se znajde v zadnji sobi – knjižnem prostoru. Tu je še ena oseba, zapornik, ki lahko ob slabem šifriranju besede, pride iz Kriptograda namesto igralca.

Igra je namenjena učencem tretje triade devetletne osnovne šole. Učenci ne potrebujejo predznanja o kriptografiji, saj so pri vsaki nalogi namigi kako jo igralec reši, tudi Cezarjevo in Vigenerjevo šifriranje lahko reši brez predznanja, saj so tako sestavljeni namigi, je pa zelo priporočljivo, da učitelj pred izvajanjem igre obravnava učno snov kriptografija. Med nalogami so tudi lažje, ki bi jih učenec rešil brez kakršnegakoli predznanja in namigov, vendar igre, če jih ne reši pravilno, ne more zaključiti.

UČNI CILJI

  • Učenec zna šifrirati in dešifrirati sporočila s pomočjo različnih metod.
  • Učenec razume pomen šifriranja sporočil.
  • Učenec pozna različne načine šifriranja/dešifriranja sporočil.
  • Učenec zna razložiti, kje v računalništvu se uporablja šifriranje.
  • Učenec prepozna, da je sporočilo zapisano v šifrah.
Učni cilji se pojavljajo predvsem pri nalogah oziroma ovirah, ki jih mora učenec rešiti. Naloge pa se stopnjujejo po težavnosti.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za igranje igre je potrebna osnovna računalniška oprema. Ta zajema računalnik (ni potrebno, da je zelo zmogljiv), miško, tipkovnico, zaslon in pa za sam prenos igre tudi dostop do interneta. V nadgradnji igre bi potrebovali tudi slušalke oziroma uporabo zvočnikov, ker je pri vsaki sceni dialog med igralcem in duhom, vendar bomo to nadgradile v nadgradnji igre.

NAVODILA ZA UČITELJE
Učitelj na začetku učencem na kratko pove, da je pred njimi didaktična igra, s pomočjo katere bodo pridobili/poglobili znanje algoritmov. Pove jim, da bodo morali glavnega junaka – kraljeviča s pomočjo vlečenja puščic v okvir premikati in ga s tem pripeljati do cilja. Cilj je, da kraljevič naredi čim manj premikov.

NAVODILA ZA UČENCE
Pred učenci je didaktična igra, s katero bodo poglobili svoje znanje o algoritmih. Ob morebitnih nejasnostih vprašajo učitelja. Igro igrajo z miško, njihova glavna naloga je, da kraljeviča pripeljejo po najbolj optimalni poti do cilja. Najbolj optimalna pot pomeni pot z najmanj koraki in pa z največ možno pobranimi kristali.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Računalniška igra je shranjena v formatu .exe. To nam omogoča, da lahko igro igramo na katerem koli računalniku. Za posodobitve igre je potrebna namestitev programa Unity.