IZGUBLJENI MEDALJON


IZGUBLJENI MEDALJON je didaktična igra, kjer se učenci učijo orientiranja in spoznavajo strani neba. Pri tem uporabljajo različne vrste skic in zemljevidov, ter temeljne pojme, kot so spredaj, zadaj, vzhod, zahod itd.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelali
Greta Grošelj, Matevž Peterka, Aleša Žandar in Sara Drožđek.

OPIS IGRE

Izgubljeni medaljon je didaktična igra, s pomočjo katere se igralec orientira in spoznava smeri neba. Pri tem igralec pomaga Tončku pri iskanju medaljona, ki ga je izgubila njegova babica. Igralec vodi Tončka po mestu in po travniku tako, da le-ta sledi danim navodilom. Pri tem igralec zbira koščke zemljevida in različne predmete. Ko uspešno opravi vse naloge, najde medaljon.

Igra je namenjena učencem 3. razreda OŠ, ko se pri spoznavanju okolja učijo o smereh neba in o orientiranju, zajema pa tudi medpredmetno povezovanje s slovenščino, omogoča namreč individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja.

CILJI IGRE

    Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:
  • učenci znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov,
  • učenci poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever in jug),
  • 1. razred: Učenci uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, spredaj, levo, desno, zgoraj, spodaj).
  • 3. razred: Učenci znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov in poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug).

NAVODILA ZA IGRANJE

Učenci za igranje igre potrebujejo računalnik, ekran, miško in dostop do interneta, ostala navodila so podana med igro.

Uživajte v igranju!