IZGUBLJEN


V igri mora igralec rešiti prijatelja, ki se je zaradi kratkega stika znašel v računalniku. Pri tem spozna zgradbo in delovanje računalnika ter delovanje njegovih posameznih komponent.

O IGRI

AVTORICE

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelali
Teja Franko, Tina Orejaš in Katarina Vidmar.

OPIS IGRE

Dandanes že vsak uporablja računalnik, vendar se marsikdo ne zaveda, kako pravzaprav deluje. Zato smo si za našo igro izbrale temo zgradba in delovanje računalnika, s pomočjo katere želimo učencem poenostavljeno predstaviti, kako je računalnik zgrajen in na kakšen način delujejo njegove posamezne komponente. Posamezne dele računalnika in njihove funkcije igralec naše igre spozna v procesu reševanja prijatelja, ki se je zaradi kratkega stika znašel v računalniku. Na vsaki komponenti ga čaka naloga, povezana z delovanjem komponente, ki jo mora rešiti, da lahko nadaljuje z iskanjem.

Igra je namenjena osnovnošolcem v 7. razredu, saj imajo učenci že nekaj predznanja o binarnih številih in pretvarjanju binarnih števil v desetiška števila. Za utrjevanje znanja pa je primerna tudi za osmo in devetošolce.

CILJI IGRE

  Operativni učni cilji:
 • učenci poznajo temeljne enote strojne opreme računalnika,
 • učenci poznajo naloge posameznih enot računalnika.
  Specifični učni cilji:
 • učenci vedo, da je se v procesorju izvajajo vse »obdelave podatkov«,
 • učenci poznajo 3 vrste vodil: naslovna, podatkovna in krmilna,
 • učenci vedo, da podatkovna vodila služijo za prenos podatkov med pomnilnikom in procesorjem ter obratno,
 • učenci vedo, da krmilna vodila omogočajo procesorju, da pomnilniku sporoči, ali želi v naslednjem trenutku podatke brati ali pisati,
 • učenec pozna vhodne enote: miška in tipkovnica,
 • učenec pozna izhodne enote: zaslon in tiskalnik.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za učitelja
Priporočljivo je, da učitelj pozna igro in zna pomagati učencem, če pride do težav med igranjem. Na začetku mora poudariti, naj si učenci pozorno preberejo navodila in čim več poizkušajo.
Ko vsi učenci igro odigrajo, je pomembno, da se učitelj z njimi pogovori, da bodo učenci razumeli, kaj predstavljajo posamezne sobe in tako ne bo prišlo do napačnega razumevanja.

Za učence
Naloga posameznega učenca je, da pozorno prebere navodila v igri.
Vsak učenec igra individualno, zato lahko prilagodi tempo reševanja svojim zmožnostim. Povratno informacijo prejme sproti, saj brez uspešnega opravljanja nalog oziroma osvojene medalje ne more nadaljevati z igro.