Inštitut Senra


Računalniška igra na temo varnosti na internetu, varnih gesel, lažnih novic in kemije.

Igra je dosegla 2. mesto na mednarodnem tekmovanju iz snovanja in izdelave izobraževalnih računalniških iger (ECGBL - European Conference on Games Based Learning), ki je potekalo septembra 2020 v okviru 14. evropske konference o učenju z igrami na Univerzi v Brightonu. Na tekmovanju so sodelovala tudi podjetja, ki se z izdelavo iger ukvarjajo profesionalno, in doktorski študenti z mnogih uglednih univerz s petih kontinentov.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmeta Z IKT podprta učna gradiva izdelali študentje UL Pedagoške fakultete, smer računalništvo z vezavami: Eva Pleško, Tugo-Tijaš Štrbenc in Oskar Težak,
grafično podobo igre so izdelali študentje UL Naravoslovnotehniške fakultete, smer oblikovanje: Katja Belca, Kristina Kuster, Veronika Pustoslemšek in Gregor Oštir.
Pri izdelavi scenarija za nivo igre, ki obravnava tematiko vpliva uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje je sodelovala Katarina Mlinarec iz UL Pedagoške fakultete, smer: kemija.

VSEBINA IGRE

Igra učence na zabaven način uvaja v pomembne vsebine povezane z varnostjo na internetu, lažnimi novicami, phishingom, iskanjem informacij in z globalno pomembnimi cilji iz predmeta kemije pri varovanju okolja.
Igralec se znajde v vlogi mačka Taylo-a na hodniku Inštituta Senra. Inštitut deluje na področju računalništva in kemije. V igri mora učenec v vlogi mačka zbrati dovolj znanja, da uspešno zaščiti Inštitut pred Kibernetskim napadom. Le zadostna količina znanja bo dovolj uspešno zaščitila.

Igra je namenjena učencem druge in tretje triade pri spoznavanju vsebin povezanih z varnostjo na internetu, lažnimi novicami, phishingom in onesnaževanjem okolja s kemikalijami. V igri se nahajajo cilji iz izbirnih računalniških predmetov (2. in 3. triada) in obveznega predmeta kemija v osnovni šoli. Določene dele igre povezane z računalniškimi temami je mogoče v omejenem obsegu uporabiti v 2. triadi, učenci pa takrat še ne morejo dosegati vseh ciljev vsaj kemijskega dela igre.

CILJI IGRE

  Učni cilji iz računalništva:
 • Učenci poznajo nevarnosti pri uporabi spleta.
 • Učenci se znajo primerno zaščititi pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Učenci se zavedajo vpliva napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja.
 • Učenci znajo iskati, pridobivati in ovrednotiti podatke najdene v različnih virih.
 • Učenci imajo kritičen odnos do virov.

 • Učni cilji iz kemije:
  Splošni učni cilji:
 • Iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz več virov (načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov)
 • Odnosna in odločitvena zmožnost (sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje pri reševanju problemov in pri trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju).

 • Operativni učni cilji:
 • Proučujejo vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje.
 • Proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v življenju in industriji

NAVODILA ZA IGRANJE

NAVODILA ZA UČITELJE
Učitelj učencem najprej pokaže krmiljenje glavnega lika - mačka. Krmiljenje poteka preko smernih tipk oz. z tipkami awsd. Muc začne teči pri držanju tipke shift. Kamero lahko približamo ali oddalimo z vrtenjem koleščka na miški. Pogled iz tretje v prvo osebo in obratno dosežemo z tipko C. Interakcijo s predmeti in liki začnemo z tipko E. Cilj je da učenci izvedo in se naučijo čim več. Novo znanje jim bo pomagalo izpolnjevati naloge v različnih delih Inštituta. Cilj je zbrati čim več točk iz vseh delov igre saj bodo tako učenci imeli več znanja in s tem boljše zaščitili Inštitut Senra pred kibernetskim napadom. Učenci imajo tri glavne interakcije z elementi in sicer kviz v računalniški učilnici, izpolnjevanje table v kemijski učilnici ter iskanje informacij v knjižnici.

NAVODILA ZA UČENCE
Namen igre je, da spoznate področja povezana z varnostjo na internetu (varna gesla, kritično vrednotenje informacij, lažne novice in phishing). Dodatno igra vsebuje tudi dele povezane z kemijo in onesnaženjem okolja z kemikalijami. Vaša naloga je, da o področjih izveste čim več in se naučite kaj novega. V igri čim več raziskujte. Dele pri katerih zbirate točke, lahko vedno ponovite ampak pozor, celotno stopnjo boste začeli od začetka. Svoje rezultate na koncu igranja primerjaj s sošolci. Nauči se čim več in tako čim boljše zaščiti Inštitut! Če imaš pri igranju težave, vprašaj učitelja za nasvet.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Posebno vzdrževanje ni potrebno. Igra je shranjena v .exe obliki skupaj z nujnimi pripadajočimi datotekami. Igro je mogoče igrati na vseh Windows sistemih (32 in 64 bitne različice). Za urejanje in posodabljanje igre je potrebno imeti naložen program Unity in dostop do naših izvornih datotek.