GUSAR PERO
NA ZAPUŠČENEM OTOKU


GUSAR PERO je igra, v kateri se igralce znajde na zapuščenem otoku. Če se želi rešiti, si mora zgraditi ladjo, pri čemer se nauči sestaviti diagram poteka.

O IGRI

AVTORJI

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelali
Marko Glavan, Maja Hladnik, Anka Katrašnik in Miha Krašna.

OPIS IGRE

Igra poteka na zapuščenem gusarskem otoku, kjer prebiva pametni gusar Modri. Splet okoliščin privede do tega, da si mora gusar Pero sezidati ladjo. Načrt, kako jo izdelati, dobi pri gusarju Modremu, vendar mora za vsak posamezen del ladje sestaviti svoj načrt oziroma potek dogodkov, ki pa je pravzaprav diagram poteka. Težavnost diagramov poteka se skozi posamezne dele ladje oteži, bolj ko je ladja zgrajena, težji in bolj zapleteni so diagrami poteka. Diagrame poteka sestavlja na mizi, dokler diagram poteka ni pravilno sestavljen, pa diagrama ne more izvrševati. Surovine in dele, ki jih potrebuje za izdelavo ladje, mora sam nabirati in izdelati. Zato so na otoku gozd, žaga, rudnik, kovačija, plantaža bombaža in tkalnica. Vsa orodja, ki jih potrebuje, pa lahko kupi v trgovini.

Igra je namenjena učencem devetih razredov osnovne šole, saj se v tem razredu obravnavajo diagrami poteka.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec prepozna diagram poteka,
  • učenec razume pomene elementov diagrama poteka,
  • učenec pozna različne elemente, ki sestavljajo diagrame poteka,
  • učenec zna brati, uporabljati in sestavljati diagrame poteka.

NAVODILA ZA IGRANJE

Igralcu se na začetku igre pokažejo osnovna navodila, ki mu pojasnijo, kaj diagrami poteka sploh so. Dodatnih navodil pred igro ne potrebuje.