DVOJIŠKI POBEG


DVOJIŠKI POBEG je igra, kjer mora igralec ubežati plazu. Po poti se sreča s številnimi aktivnostmi, povezanimi s pretvarjanjem med dvojiškimi in desetiškimi števili ter obratno, nauči pa se tudi seštevati dvojiška števila.

O IGRI

AVTOR

Igro je v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelal
Arin Hlaj.

OPIS IGRE

Učenec se znajde v gorskem svetu, kjer so hiša, baraka, gora, tuneli, drevo in reka. Ima 30 minut časa, da prečka reko in tako zbeži pred plazom. Da bi mu to uspelo, mora reševati naloge in zbirati predmete. Vse aktivnosti so vezane na pretvarjanje in seštevanje dvojiških števil. Učenec nima točnih navodil, kaj mora narediti pri vsaki aktivnosti, vendar ve, da ima aktivnost povezavo z dvojiškimi števili. Sam mora razmisliti in ugotoviti, kako rešiti aktivnost. Učenec mora zbrati predmete, ki so potrebni, da zbeži pred plazom. Aktivnosti se medseboj povezujejo v določenem vrstnem redu, tako da dokler ne reši ene aktivnosti, ne more nadaljevati na naslednjo.

Igra je namenjena učencem tretje triade. Učenci za igranje igre potrebujejo predhodno znanje o dvojiških številih, saj je igra primerna za utrjevanje znanja omenjene snovi.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec utrdi znanje pretvarjanja iz desetiških v dvojiška števila,
  • učenec utrdi znanje pretvarjanja iz dvojiških v desetiška števila.
  • učenec utrdi znanje seštevanja dvojiških števil.

NAVODILA ZA IGRANJE

Igra je namenjena učencem tretje triade. Pomembno je, da učenci pred tem poznajo dvojiška števila. Navodila v igri so tako strukturirana, da dobijo učenci le osnovne informacije, nato pa morajo sami nekoliko odkrivati.
Ostala navodila so igralcu na voljo med igranjem.