PETKO MATEMATIK


Petko Matematik je igra, pri kateri mora igralec pomagati vesoljčku Petku reševati različne probleme, tako da reši številne naloge s področja logike, matematike in obdelave podatkov.

O IGRI

AVTORICI

Igro sta v okviru predmeta IKT v izobraževanju izdelali
Sara Ferlin in Anja Hudales.

OPIS IGRE

Petko Matematik je vesoljček, ki učenca motivira in mu z namigi pomaga rešiti naloge. Učenec rešuje naloge iz področja Druge vsebine, ki so razdeljene na 3 sklope, kot v učnem načrtu. Zbirka nalog je namenjena utrjevanju znanja. Pri vsakem sklopu učenec pomaga Petku reševati problem; Petkov sadovnjak se namreč posuši, saj ga Petko pozabi zalivati, Petko ne zna napisati pisma prijatelju, enkrat pa celo strmoglavi Petkova ladja in se močno poškoduje ... Z reševanjem nalog se postopoma rešijo vsi Petkovi problemi. Odpri program in se podaj na pustolovščine s Petkom Matematikom ...

Igra je namenjena tretješolcem osnovne šole.

UČNE TEME

Naloge se delijo na tri teme:
  1. Matematični problemi in problemi z vsakdanjega življenja
  2. ema vsebuje 10 nalog, ki so skladne s cilji v učnem načrtu. Učenci rešujejo matematične probleme, probleme, povezane z življenskimi situacijami ter naloge z vzorci.
  3. Prikazi
  4. Tema vsebuje 10 nalog, ki so skladne s cilji v učnem načrtu. Učenci utrjujejo znanje preglednic in prikazov (črtični in figurni prikaz, prikaz s stolpci oz. vrsticami), kombinatorične situacije ter načrtujejo lastno raziskavo.
  5. Logika in jezik
  6. Tema vsebuje 6 nalog, ki so skladne s cilji v učnem načrtu. Učenci utrjujejo naloge z množicami in njihovimi različnimi predstavitvami (Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz), puščični prikaz ter relacije.

NAVODILA ZA IGRANJE

Učenci naj naloge rešujejo samostojno, vsak za svojim računalnikom (v računalniški učilnici). Ostalih pripomočkov ne potrebujejo.

Če učenec ne zna rešiti naloge, mu Petko ponudi namig. Do namiga lahko učenec pride kadarkoli želi, s klikom na znak. Pri vsaki nalogi ima na voljo več namigov, ki ga vodijo k razumevanju naloge.

Če se učenec pri nalogi prvič zmoti, drugič pa brez namiga pravilno odgovori, se mu kljub temu pokaže tudi namig. S tem se želimo izogniti poskušanju iskanja pravilne rešitve in učencu dodatno razložiti rešitev naloge.

Učenec med reševanjem vaše pomoči ne potrebuje, saj ga z namigi in animacijami vodi Petko Matematik. Če se učencu kljub temu ustavi pri reševanju, bodite v bližini in mu nudite pomoč. Med učenčevim reševanjem lahko spremljate njihovo delo.