LUKEC REŠITELJ


LUKEC REŠITELJ je igra, kjer igralec rešuje živali iz poplavljenega rezervata. Skozi igro rešuje naloge na različnih celinah, pri tem pa se sreča s konceptom delovanja končnih avtomatov.

O IGRI

AVTORICE

Igro so v okviru predmetov Z IKT podprta učna gradiva in Večpredstavnost in hipertekst izdelale
Anja Jeglič, Anja Koron, Maja Ropret in Katarina Šifrer.

OPIS IGRE

V Sloveniji je prišlo do hude nevihte in je poplavilo celoten rezervat, v katerem so živele živali iz različnih celin sveta. Oskrbnik Lukec dobi nalogo, da vse živali pripelje v njihove domove po svetu. Lukec ima ves čas pri sebi zemljevid, na katerem ima zapisane poti, ki jih že pozna. Na vsaki celini mora Lukec uspešno rešiti podano nalogo, če želi dobiti navodila za nove poti. Naloge, ki jih rešuje na celinah, so povezane z determinističnimi končnimi avtomati. Ko Lukec uspešno obišče vse celine in reši naloge, se vrne v Slovenijo, kjer dobi še zadnjo nalogo. Na koncu prejme medaljo, ki je odvisna od tega, kako uspešen je bil pri reševanju nalog. Barva medalje in trakca je odvisna od uspešnosti pri določenem sklopu nalog.

Igra je namenjena učencem druge triade, ki še ne poznajo determinističnih končnih avtomatov. Za igranje ne potrebujejo nobenih drugih znanj.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec razume koncept delovanja končnih avtomatov,
  • učenec zna zapisati besede (zaporedje črk), ki jih podani avtomat sprejme (ga pripelje do končnega stanja),
  • učenec prepozna besede (zaporedje črk), ki jih avtomat ne sprejme,
  • učenec zna zapisati tabelo prehodov med stanji končnega avtomata,
  • učenec sestavi deterministični končni avtomat s pomočjo podane tabele prehodov.

NAVODILA ZA IGRANJE

Priporočljivo je, da učitelj in učenci na začetku skupaj preberejo navodila igre, kjer lahko učenci takoj vprašajo, če jim karkoli ni jasno. Učitelj pove, kakšen je cilj igre in na kaj naj bodo učenci pozorni. Po igranju je potrebna diskusija, v kateri učitelj učencem predstavi teorijo, na kateri je zasnovana igra. Učitelj lahko preveri, kakšno medaljo so učenci osvojili in iz tega razbere, kje so imeli največ težav.