Leo Game -
Learn Programming


Igralec je postavljen v vlogo izmišljenega lika z imenom Leo, ki živi v pravljičnem svetu. Otrok se uči iz različnih zapisov programskih jezikov, ki so v igri predstavljeni na način vizualnega ali blokovsmega programiranja, sestavljanja diagrama poteka in prevdokode.

O IGRI

AVTOR

Mobilno igro je izdelal Denis Korinšek.
Igra je nastala v okviru magistrskega dela z naslovom Mobilna igra za učenje programiranje v osnovni šoli pod mentorstvom dr. Zorana Bosnića (UL FRI) in dr. Irene Nančovske Šerbec (UL PEF).

OPIS IGRE

Cilj mobilne igre je naučiti otroke osnovnih programerskih konceptov in skozi igro razvijati njihove kognitivne spretnosti ter računalniško razmišljanje. Izdelano je bilo metaokolje, s katerim se učenci naučijo uporabe konceptov zaporednja ukazov, zank in pogojnih stavkov. S podporo programiranja v več programskih jezikih otrokespozna razilične zapise programov. Koncepte lahko zapiše na način gnezdenja blokov, diagrama poteka ali psevdokode v izbranem programskem jeziku.

Igra je namenjena učencem v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Okolje je predstavljeno s slikovnimi prikazi, animacijami in zvokom, zato je igra primerna tudi za najmlajše otroke.

Igra je bila analizirana in testirana na vzorcu štirih otrok v njihovem prostem času. Analize so pokazale, da so se otroci med učenjem zabavali in da jim je bil najtežji preskok iz vizualnega programiranja v programsko kodo.

CILJI IGRE

    Učni cilji:
  • učenec zna s programsko kodo predstaviti preprosto rešitev;
  • učenec zna uporabiti osnovne koncepte programiranja zaporedja ukazov, funkcije in zanke;
  • učenec razume programsko kodo, ki resi dan problem;
  • učenec zna uporabiti znane programske resitve za nove problemske situacije;
  • učenec zna problem razdeliti na manjse podprobleme;
  • učenec zna uporabljati in razume razlicne zapise programov, kot so blokovsko programiranje, diagram poteka in psevdokoda;
  • učenec pozna in razume razlicne nacine resevanja istega problema;
  • učenec zna napisati preprost program.

NAVODILA ZA IGRANJE