JANKOV SVET
STROJNE OPREME


Jankov svet strojne opreme je igra, ki igralca popelje v notranjost računalnika. Ker se je Janku pokvaril računalnik, mora v trgovini kupiti vse potrebne komponente, da si sestavi novega. Skozi igro se tako igralec uči o strojni opremi in o delovanju komponent v računalniku.

O IGRI

AVTORICE

IIgro so v okviru predmeta Uporaba računalnika v izobraževanju izdelale
Ana Hirsch, Vesna Jovanovič, Karmen Kolar in Ksenija Koželj.

OPIS IGRE

Zgodba igre se prične, ko v Jankov računalnik udari strela. Naša naloga je preko igranja mini iger pridobiti dovolj točk, da si lahko v trgovini kupimo vse potrebne komponente, da sestavimo nov računalnik. V knjižnjici se Janko uči o strojni opremi, kjer lahko na treh zahtevnostnih nivojih spoznava delovanje komponent v računalniku. Ko si nabere dovolj znanja, ga čakajo tri mini igre, ki služijo kot ponavljanje in utrjevanje znanja. V prvi mora prepoznati komponento, v drugi mora razvrščati komponente med vhodne, izhodne ter vhodno-izhodne naprave, v tretji pa mora preko kratkega opisa delovanja naprave ugotoviti, katera je. Za vsak pravilni odgovor si pridobi točke, ki jih lahko porabi za nakup novega računalnika. Pri kupovanju mora biti pozoren, da bo izbral vse komponente, da bo računalnik deloval. Igra se zaključi, ko nabavi vse ustrezne komponente in jih sestavi v delujoč računalnik.

Igra je namenjena učencem 2. triade osnovne šole.

CILJI IGRE

  • Učenec se spozna s strojno opremo,
  • učenec pozna izgled komponent,
  • učenec pozna delovanje komponent,
  • učenec zna ločiti naprave na vhodne, izhodne in vhodno-izhodne.

NAVODILA ZA IGRANJE

Za igranje igre potrebuješ do 30 minut. Ob zagonu igre sledi nadaljnjim navodilom, ki te bodo vodila skozi igro.