JAKEC NA CESTI


JAKEC NA CESTI je igra, kjer se predšolski otroci in učenci prvega razreda seznanijo in spoznajo s pravili ustreznega vedenja v prometu. Učijo se tudi prometnih znakov ter prometne signalizacije.

O IGRI

AVTORICE

Igro so v okviru predmeta Didaktične računalniške igre izdelale
Špela Merlak, Marija Žnidaršič, Maja Šušteršič in Tajda Štrukelj.

OPIS IGRE

V igri, s pomočjo simulacije mesta, igralec spozna pravila, kako se je potrebno vesti v prometu. Preko igre se nauči prometne znake ter spozna prometne signalizacije. Med igro igralca ves čas spremlja policist, ki mu na začetku igre razloži pravila, med igro pa mu nudi povratno informacijo. Za vsako pravilno izvedeno nalogo mu podari določeno število zlatnikov, za napačno izvedeno nalogo pa mu zlatnike vzame. Tekom igre glavni junak Jakec zbira zlatnike z namenom, da s prijatelji obišče zabaviščni park, kjer vse prislužene zlatnike porabi.

Igra je namenjena predšolskim otrokom ter otrokom v prvem razredu osnovne šole. Vzgojitelj lahko igro uporabi za usvajanje nove snovi ali pa za utrjevanje in pregled, koliko novega znanja so otroci usvojili.

CILJI IGRE

    Učni cilji, ki jih dosežemo tekom igranja, so naslednji:
  • učenec se seznani z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v prometu,
  • učenec se seznani in spozna prometne znake,
  • učenec upošteva prometne znake,
  • učenec se seznani s pravilnim vedenjem v prometu v vlogi pešca,
  • učenec zna pravilno reagirati v različnih situacijah v prometu.

NAVODILA ZA IGRANJE

V igri, s pomočjo simulacije mesta, uporabnik spozna pravila, kako se je potrebno vesti v prometu. Med igro uporabnika ves čas spremlja policist, ki mu na začetku igre razloži pravila, med igro pa mu pove, ali je nalogo pravilno opravil ali ne. Sprotna povratna informacija bo igralcu vidna preko slike čez cel zaslon.

Uživajte v igranju!