logo katedra
seleag Pri predmetu Uporaba računalnika v izobraževanju študenti samostojno delajo na projektih, v okviru katerih izdelajo interaktivna učna gradiva. Najboljše projekte si lahko ogledate na Portalu izobraževalnih iger.

Povezava do Portala izobraževalnih iger

movie Aktivne oblike dela uporabljamo tudi pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst, kjer se študenti spoznavajo z osnovami multimedijskih tehnologij. Pri tem izdelajo zanimiva video gradiva.

Povezava do 1. filma...
Povezava do 2. filma...
Povezava do 3. filma...

img Člani katedre smo sodelovali pri projektu Seleag, kjer smo skupaj s partnerji s petih evropskih univerz (Velika Britanija, Estonija, Belgija, Španija in Portugalska) razvili didaktično igro za poučevanje zgodovine.

Povezava do spletne strani projekta...
Povezava do igre...